مهلت ارسال مقالات 30آذر 96
مهلت واریز هزینه ها 3دی 96
برگزاری همایش
7 دی 96

  
   اعضای کمیته علمی

دکتر علیرضا ناييج،  (نایب رئیس و دبیر علمی انجمن مطالعات سیاسی حوزه علمیه)

 

جناب آقای دکتر کمال اکبری (استاد دانشگاه صداو سیمای جمهوری اسلامی ایران ، معاون فرهنگی سند راهبردی بنیاد ملی نخبگان)

حجت‌الاسلام والمسلمین دکتر محسن اکبری پایبندی ) سطح چهار حوزه علمیه - دکترای عرفان(

حضرت حجت الاسلام والمسلمین دکتر عبدالمهدی عربشاهی مقدم (استاد دانشگاه و رئیس نهاد نمایندگی ولی فقیه در دانشگاه پیام نور کردستان)

 

 صفحه اصلی > اعضای هیات علمی
.: اعضای هیات علمی

 

1_حجت الاسلام والمسلمین سید محمود مرتضوی هشترودی. (رئیس مرکز مطالعات و تحقیقات اسلامی سروش حکمت مرتضوی)

2_دکتر علیرضا ناييج،  (نایب رئیس و دبیر علمی انجمن مطالعات سیاسی حوزه علمیه)

3_ حجت الاسلام دکتر یحیی جهانگیری سهروردی(معاون ارتباطات علمی و بین‌المللی دانشگاه مذاهب اسلامی)

4- حجت الاسلام دکتر سید طاها مرتضوی.( استاد حوزه و دانشگاه)

5- سرکار خانم دکتر فاطمه میرزایی ( مدرس دانشگاه و مشاور حقوقی مرکز)

6- سرکارخانم فاطمه سلیمانی پور ( کمیته علمی مرکز)

7- دکتر علی شیرخانی ( رئیس انجمن مطالعات سیاسی حوزه علمیه و هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی)

8- دکتر رضا عیسی نیا ( هیات علمی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی )

9- دکتر عبدالوهاب فراتی ( هیات علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه )

10- حجت الاسلام والمسلمین منصور سهروردی (دبیر انجمن مطالعات سیاسی )

11- حجت الاسلام والمسلمین دکتر جعفر ابراهیم زاده شرمه (استاد حوزه و دانشگاه)