مهلت ارسال مقالات 30آذر 96
مهلت واریز هزینه ها 3دی 96
برگزاری همایش
7 دی 96

  
   اعضای کمیته علمی

دکتر علیرضا ناييج،  (نایب رئیس و دبیر علمی انجمن مطالعات سیاسی حوزه علمیه)

 

جناب آقای دکتر کمال اکبری (استاد دانشگاه صداو سیمای جمهوری اسلامی ایران ، معاون فرهنگی سند راهبردی بنیاد ملی نخبگان)

حجت‌الاسلام والمسلمین دکتر محسن اکبری پایبندی ) سطح چهار حوزه علمیه - دکترای عرفان(

حضرت حجت الاسلام والمسلمین دکتر عبدالمهدی عربشاهی مقدم (استاد دانشگاه و رئیس نهاد نمایندگی ولی فقیه در دانشگاه پیام نور کردستان)

 

 صفحه اصلی > اعضای هیات علمی
.: اعضای هیات علمی

 1. حضرت حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای سید محمود مرتضوی هشترودی (استاد سطوح عالی حوزه علمیه قم- دبیر علمی انجمن ارتباطات و تبلیغ حوزه علمیه- رییس مرکز مطالعات و تحقیقات اسلامی سروش حکمت مرتضوی)
 2. حضرت حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای دکتر جلال عراقی  (استاد حوزه و دانشگاه - عضو انجمن ارتباطات و تبلیغ حوزه علمیه- عضو هیات علمی مرکز مطالعات و تحقیقات اسلامی سروش حکمت)
 3. جناب آقای دکتر کمال اکبری  (استاد حوزه و دانشگاه – هیات علمی دانشگاه صدا و سیما - عضو انجمن ارتباطات و تبلیغ حوزه علمیه)
 4. حضرت آیت الله سید محمد واعظ موسوی (استاد درس خارج حوزه علمیه قم – عضو مجلس خبرگان رهبری- رئیس انجمن ارتباطات و تبلیغ حوزه علمیه- عضو هیات امناء مرکز مطالعات و تحقیقات اسلامی سروش حکمت مرتضوی )
 5. حضرت حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای دکتر سید جواد حسینی (استاد سطوح عالی حوزه علمیه قم- عضو انجمن ارتباطات و تبلیغ حوزه علمیه)
 6. حضرت حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای دکتر عبدالحسین مرادی کوپایی (استاد حوزه و دانشگاه– عضو هیات علمی مرکز مطالعات و تحقیقات اسلامی سروش حکمت مرتضوی)
 7. حضرت حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای دکتر عبدالمهدی عربشاهی مقدم  (استاد حوزه و دانشگاه – رئیس نهاد رهبری در دانشگاه پیام نور استان کردستان)
 8. حضرت حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای دکتر حسن یوسف زاده (استاد حوزه و دانشگاه– عضو هیات علمی پژوهشگاه المصطفی –دبیر علمی انجمن مطالعات اجتماعی )
 9. حضرت حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای دکتر محسن اکبری پایبندی  (استاد حوزه و دانشگاه- هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران- رئیس مرکز تحقیقات قرآنی بیت النور)
 10. حضرت حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای سید طاها مرتضوی (استاد حوزه و دانشگاه– عضو هیات علمی مرکز مطالعات و تحقیقات اسلامی سروش حکمت مرتضوی)
 11. سرکار خانم ریحانه ده باشی (عضو هیات علمی مرکز مطالعات و تحقیقات اسلامی سروش حکمت مرتضوی)
 12. حضرت حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای سید علی مرتضوی (استاد حوزه و دانشگاه– عضو هیات علمی مرکز مطالعات و تحقیقات اسلامی سروش حکمت مرتضوی- عضو انجمن علمی ارتباطات و تبلیغ حوزه علمیه)
 13. حضرت حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای دکتر شیرخانی  (استاد حوزه و دانشگاه– عضو انجمن علمی مطالعات سیاسی حوزه)
 14. حضرت حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای دکتر سید باقری (استاد حوزه و دانشگاه - ریاست محترم انجمن مطالعات سیاسی حوزه)
 15. جناب آقای دکتر محمد روحانی مقدم  (عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامي واحد سمنان)
 16. سرکار خانم دکتر مریم آقایی بجستانی(عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامي واحد سمنان)
 17. حضرت حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای دکتر محمدصالح مازنی(استاد حوزه و دانشگاه- عضو انجمن علمی ارتباطات و تبلیغ حوزه علمیه)
 18. جناب آقای دکتر معین ضابطی (عضو هیات علمی دانشگاه پیام نور)
 19. حضرت حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای دکتر سیدمحمدحسین سادات چاوشیان(استاد حوزه و دانشگاه– عضو هیات علمی جامعه المصطفی- عضو هیات علمی دانشگاه مجازی المصطفی)
 20. جناب آقای دکتر سید حسین خدابنده(مشاور حقوقی مرکز مطالعات و تحقیقات اسلامی سروش حکمت مرتضوی)
 21. حضرت حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای دکتر خلیل امیری زاده (عضو هیات علمی مرکز مطالعات وتحقیقات اسلامی سروش - عضو دبیرخانه انجمن های علمی حوزه علمیه)
 22. جناب آقای دکتر عابدین سیاحت (عضو هیات علمی دانشگاه مجازی المصطفی)
 
»»