مهلت ارسال مقالات 19 آبان 96
مهلت واریز هزینه ها 3 آذر 96
برگزاری همایش
9 آذر 96

  
درباره همایش > ساختار سازمانی همایش >
.: ساختار سازمانی همایش

رئیس کنفرانس و و رئیس مرکز مطالعات و تحقیقات اسلامی سروش حکمت
حضرت حجت الاسلام والمسلمین سید محمود مرتضوی هشترودی
دبیر علمی کنفرانس و رئیس انجمن علمی ارتباطات و تبلیغ حوزه علمیه
حضرت آیت الله سید محمد واعظ موسوی